Waarom ISO 14001-certificering zo belangrijk is

Waarom ISO 14001-certificering zo belangrijk is

Waarom zou je kiezen voor een staalbedrijf met ISO 14001-certificering? Ferry van der Kaars, expert op het gebied van ISO-managementsystemen, legt je in deze blog uit wat deze certificering inhoudt en wat de voordelen ervan zijn voor jou als klant. 

Staal is onmisbaar in onze samenleving, maar bij de productie ervan komen helaas veel broeikasgassen vrij. We moeten er dus voor zorgen dat we het zo groen mogelijk produceren, bewerken en transporteren. Een milieuzorgsysteem dat gebaseerd is op de ISO 14001-norm helpt de milieurisico's van je bedrijfsvoering te beheersen. 

ISO 14001 als raamwerk voor richting 

De ISO 14001-norm is gericht op het verbeteren van de prestaties van een organisatie op milieugebied. Met andere woorden, hoe groen is je (productie)proces? “Aan de hand van de ISO 14001-norm komt een bedrijf tot een milieubeleid,” zegt Van der Kaars, lead auditor en algemeen directeur van LFK Auditing B.V. “Dat kan ook een integraal beleid zijn, dus inclusief kwaliteit en veilig en gezond werken. Je benoemt en beschrijft je stakeholders en doelstellingen over hoe je het beleid voor de komende maanden of jaren wilt gaan invullen. En daaruit volgen acties, waarvoor je mensen aanwijst – een rolverdeling met verantwoordelijkheden – en een voltooiingsdatum. ISO 14001 helpt je daarbij als raamwerk, om je richting te geven bij de aanpak van je milieubeleid. Hoe je dat doet, staat echter niet in de norm. Dat vul als bedrijf verder zelf in en dat beschrijf je in je beleidshandboek. Dat kun je zien als een trouwacte waarin je je jezelf als het ware een belofte doet.” 


Geïntegreerd systeem 

Als Quality, Health, Safety & Environment (QHSE)-coördinator adviseerde Van der Kaars ook De Boer Staal op het vlak van milieugerelateerde normen. In de rol van onafhankelijke interne auditor breidde hij het bestaande kwaliteitssysteem uit, waarbij hij ervoor zorgde dat het bedrijf de certificeringsronden doorstond. 

Van der Kaars

Quality, Health, Safety & Environment (QHSE)-coördinator

“ISO 14001 is een managementsysteem dat een bedrijf met bepaalde richtlijnen probeert te ondersteunen, zodanig dat je het milieu ermee beschermt. De norm staat echter niet op zichzelf, want bijvoorbeeld ook energiemanagement, de MVO-prestatieladder, de circulaire economie en arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid spelen er een onlosmakelijke, grote rol in. De Boer Staal heeft dan ook gekozen voor een geïntegreerd milieumanagementsysteem, waarin ook andere milieugerelateerde ISO-normen zijn opgenomen.” 

Milieubedreigingen mitigeren 

Van der Kaars stelde een geïntegreerd beleidshandboek op met de verschillende milieugerelateerde ISO-normen. Daarin staan alle procesbeschrijvingen, procedures, werkinstructies en formulieren beschreven. “De uitvoering van dit gedocumenteerde systeem bestaat uit het trainen van je mensen, het uitvoeren van de milieu-impactanalyse plus een plan van aanpak, zodat je de bedreigingen voor het bedrijf continu blijft mitigeren. Goed inzicht in de milieurisico’s en de juiste beheersmaatregelen leiden uiteindelijk ook tot kostenbesparing binnen de organisatie. En het is een dynamisch systeem; je bekijkt steeds waar je staat en wat je nog verder wilt aan aanvullende beheersmaatregelen.” 

Naar groen staal 

Zo voerde Van der Kaars bij De Boer Staal een milieu-impactanalyse uit, waarbij hij onder meer onderzocht in hoeverre het productieproces zou kunnen verduurzamen. “Voor de staalsector is het een belangrijke uitdaging om het staal emissievrij te gaan produceren. In Zweden, bijvoorbeeld, wordt al groen staal gemaakt, dus met niet-fossiele energie. Ook De Boer Staal wil met groen staal gaan werken. Ik denk dat het dé toekomst van de staalindustrie is.” 

De norm is vooral gericht op het verminderen van emissies in de lucht en het grondwater, maar vooral van CO2-emissies. “Maar, je moet je niet achter de norm verschuilen – het gaat om het systeem, niet om het certificaat aan de muur. Je moet als bedrijf zeggen: wat kunnen wij doen om op een milieuvriendelijke manier staal te verwerken, bewerken en transporteren? Het moet beginnen bij intrinsieke motivatie; je moet het als bedrijf wel zelf willen.” 

Bij De Boer Staal zouden groen staal en recycleren van gebruikt staal in de toekomst een grotere rol kunnen spelen, vindt de ISO-expert. “Met de certificering ISO 14001 en de milieu-impactanalyse is daar een goed begin mee gemaakt. Dat moet nu verder worden uitgebouwd.” 

Met de hele keten 

“De normen die vroeger saai en abstract waren, zijn over het algemeen pragmatisch en praktisch geworden – het is nu veel leuker geworden om ermee te werken,” besluit Van der Kaars. “De impact van milieubeleid is alleen niet snel te zien. Bij veilig en gezond werken (ISO 45000) is het heel duidelijk te meten dat je mensen aan het eind van de dag weer naar huis gaan met tien vingers. Het milieu is wat lastiger, want daar zie je niet meteen resultaat. Als bedrijf moet je dus inzien dat je eraan kunt bijdragen om deze planeet schoon te houden. Leg daarom uit aan je leveranciers waar je zelf mee bezig bent, en stel vragen in hoeverre zij dat ook doen. Zo kun je ook elkaars milieubeleid beïnvloeden, door in gesprek te gaan over je milieubeleid en mogelijke verbeterslagen. Je maakt immers deel uit van dezelfde keten.” 

Lees onze blog artikelen

Hoe je bij de productie van een brug, sluis of kunstwerk slimmer met staal kunt werken

Hoe je bij de productie van een brug, sluis of kunstwerk slimmer met staal kunt werken

Lees meer
Met demontabel bouwen naar een duurzamere staalsector

Met demontabel bouwen naar een duurzamere staalsector

Lees meer
Waarom ISO 14001-certificering zo belangrijk is

Waarom ISO 14001-certificering zo belangrijk is

Lees meer
Waarom voor staal kiezen bij een renovatieproject?

Waarom voor staal kiezen bij een renovatieproject?

Lees meer

Lees ons laatste nieuws

Veiligheid van levensbelang

Bij De Boer Staal staat veiligheid hoog op de agenda. Een moment van onoplettendheid kan fataal zijn. Zeker in een omgeving waarin machines en transportmiddelen voortdurend worden gebruikt. Daarom bes...

Lees meer

“Ik heb als stagiair bij De Boer Staal veel geleerd”

Als erkend leerbedrijf hebben we regelmatig stageplekken beschikbaar voor talenten! Samuel Weldegergis volgt de opleiding Metaal & Constructie aan het Horizon college in Heerhugowaard. Om zijn kennis ...

Lees meer

De Boer Staal scoort 8,86

In het kader van het kwaliteitsmanagement systeem beoordeelt onze klant Anton Constructiewerken regelmatig haar leveranciers op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid, milieu en financieel...

Lees meer